Select Page

ИНДҮҮДЭХ ПРОЦЕСС

Индүүдэх шаардлагатай хувцас эдлэлүүдийг хатаалгын машинаас бага зэрэг чийгтэй гаргана. Ингэснээр индүүдэх явцыг хялбар болгож, хувцас эдлэл индүүдлэг сайн авна. Индүүдлэг хийхийн өмнө индүүнээс гарч байгаа уур, индүүний халуун зэргийг шалгана. Индүүдэхдээ хувцас эдлэлүүдийг дотор талаас  нь индүүднэ.

ИНДҮҮНИЙ ТӨРӨЛ

1. Срочкан цамц индүүдэх автомат машин нь таны хувцсыг хурдан хугацаанд үйлдвэрийн юм шиг индүүднэ.

2. Уурын индүү

3. Даралтад индүү

4. Бул индүү нь жижиг том цагаан хэрэглэл, бүтээлгийг түргэн хугацаанд индүүдэж эвхэхэд хялбар сайхан болгоно

Химийн төвөөр аялцгаая